Що таке Смарагдова мережа і навіщо ухвалювати законопроєкт «Про території Смарагдової мережі»?

Що таке Смарагдова мережа і навіщо ухвалювати законопроєкт «Про території Смарагдової мережі»? 

Смарагдова мережа − це мережа природоохоронних територій європейського значення, яка створюється на виконання положень Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, з метою апроксимації Оселищної та Пташиної директив. Ухвалення законопроєкту «Про території Смарагдової мережі» є кроком до переходу до європейського законодавства в сфері охорони довкілля.

Смарагдова мережа вже існує в Україні. Наразі до українського переліку входить 377 цінних територій, загальною площею 8 млн га. 

Ці території поки не мають юридичного статусу на національному рівні. За міжнародним зобов’язанням ми повинні їх оберігати, але реальних механізмів без закону немає.

У яких країнах вже існує Смарагдова мережа?

Смарагдова мережа функціонує в більшості європейських країн. У країнах-членах ЄС мережа має назву NATURA 2000, а в країнах, які не є членами ЄС, Смарагдова мережа. Наразі Смарагдова мережа ефективно працює у Швейцарії, Норвегії, Великобританії. На черзі   Україна!

Скільки рідкісних видів флори та фауни охороняється законопроєктом «Про території Смарагдової мережі»?

Законопроєктом чітко передбачено перелік видів флори, фауни та оселищ, які підлягають охороні за міжнародними угодами та директивами ЄС. Ідеться про 107 видів птахів, 122 види інших тварин та 116 типів природних оселищ, зокрема – скелі, солоні озера, різновиди боліт, степів, крейдяні гори та сучасні вулканічні утворення.

Чим території Смарагдової мережі відрізняються від територій природно-заповідного фонду? Їх же також охороняють?

Заповідні території України створювалися для охорони тварин, рослин чи екосистем, рідкісних на українському рівні. Смарагдова ж мережа створюється для охорони природи, рідкісної на європейському рівні. Окремі території Смарагдової мережі можуть збігатися з чинними заповідними об’єктами, окремі – ні. Смарагдова мережа та чинні заповідні території існуватимуть паралельно, гармонійно доповнюючи одне одного. 

Так само функціонують національні мережі природоохоронних територій та європейські мережі NATURA 2000 та Смарагдова мережа в інших європейських країнах.

Як оцінюватиметься вплив діяльності на території Смарагдової мережі?

У законопроекті прописана процедура оцінки впливу на території Смарагдової мережі. Вона визначає, чи буде шкодити запланована діяльність конкретному виду чи оселищу, яке охороняється саме на цій ділянці. 

Чи залучатимуться землевласники та землекористувачі до створення територій Смарагдової мережі?

Землевласники та землекористувачі не залучаються до процесу оголошення територій Смарагдовими, адже статус збереження певних видів та оселищ це винятково наукове питання. А сам факт створення Смарагдової території не накладає жодних обмежень чи заборон.

Усі зацікавлені сторони залучатимуться на другому етапі розробці плану управління територією Смарагдової мережі. І це справді важливо, адже саме так можна віднайти компромісний варіант, вигідний для всіх: і природу зберегти, і вести сталу господарську діяльність. 

Чи значить це, що заборонять орати поле, рубати ліс чи полювати?

Твердження про те, що Смарагдові території це місця, де все заборонено, − міф. По-перше, до Смарагдової мережі входить переважно дика природа, а не поля чи людські помешкання. Смарагдова мережа не є проблемою для агробізнесу, якщо він не збирається розорати останні степи України, розміщені в балках, де й без того оранка заборонена. 

По-друге, Смарагдова мережа не передбачає зміни власності територій! 

По-третє, Смарагдова мережа стосується лише конкретних видів і оселищ, якими опікується Бернська конвенція. Діяльність, що їм не шкодить, не буде обмежена. Так, у межах Смарагдових територій не заборонено полювання: лише обмежується знищення видів, які охороняються конвенцією.

Які переваги отримає Україна?

Переваги отримає водночас і природа України, завдяки збереженню біорізноманіття, і економіка, бо чітка й прозора процедура ведення господарської діяльності в межах Смарагдової мережі необхідна тим підприємствам, які експортують свою продукцію до ЄС або отримують міжнародні інвестиції та зобов’язані дотримуватись найкращих екологічних стандартів.

Наскільки це фінансово вигідно для України?

Дика природа надає нам чимало послуг, за які ми не платимо. Чисте повітря, питна вода, захист від паводків і ерозії, запилення сільгоспкультур, туризм. Кожну з цих послуг можна обрахувати в грошах: скільки б ми платили за чисте повітря, якби природа була знищена? У країнах ЄС в середньому один гектар територій NATURA 2000, аналогічної до Смарагдової мережі, приносить щорічно 2447 євро. 

У Литві щорічні витрати на підтримку мережі NATURA 2000 становлять близько 89 млн євро. Але вигоди від охорони природи набагато більші як мінімум 194 млн євро. Тобто, вкладаючись в охорону природи, Литва щорічно заробляє 105 млн євро, і ця сума може бути набагато більшою. Зауважте, що площа Литви вдесятеро менша за площу України. 

Витрати туристів, пов’язані з NATURA 2000, у ЄС становлять 50-85 млрд євро щорічно. З дикою природою, яка охороняється NATURA 2000, у ЄС пов’язано понад 12 млн робочих місць. 

Чому важливо ухвалити законопроєкт 4461?

Від ухвалення закону 4461 залежатиме не лише охорона рідкісних видів та оселищ, але й імідж нашої держави на міжнародній арені, зрушення на шляху до євроінтеграції та найголовніше − добробут місцевого населення, що напряму залежить від збереження дикої природи. 

Хто підтримав законопроєкт?
  • Представництво ЄС в Україні
  • Низка депутатів Європарламенту
  • Національна Академія Наук України
  • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
  • Держводагентство України
  • Держекоінспекція України

Розвінчування міфів

Міф І 

Проходження процедури оцінки впливу на територію Смарагдової мережі (ОВСМ) буде необхідним для всіх видів діяльності. 

Відповідь
  1. Не вся діяльність, що планується на території Смарагдової мережі, буде проходити процедуру оцінки впливу на територію Смарагдової мережі.

Законопроєктом передбачено, що уповноважений центральний орган приймає рішення про необхідність чи відсутність необхідності проведення оцінки впливу на території Смарагдової мережі планованої діяльності за результатами  розгляду повідомлення, зауважень і пропозицій громадськості, виходячи з характеру, масштабу та місця провадження планованої діяльності, у строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність.

Міф ІІ 

Для реалізації будь-якої господарської діяльності необхідно здійснювати ОВСМ на кожному етапі проєкту (перед отримання дозвільного документа). 

Відповідь

Якщо планована господарська діяльність підпадає під процедуру ОВД, то суб’єкт господарювання проходить процедуру згідно із ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”, враховуючи аналіз діяльності на окремі види чи оселища такої діяльності.

Якщо планована діяльність суб’єкта господарювання не попадає під процедуру, такий суб’єкт проходить проходить скринінг, який визначає, чи потрібно проходити ОВСМ чи ні.  Тільки за результатами, якщо потрібно проходити ОВСМ, відбувається процедура ОВСМ один раз перед! отриманням дозвільного документа. І така процедура стосується дослідження впливу планованої діяльності лише на окремі види та оселища, які є на території Смарагдової мережі. Дослідження оцінки впливу на всю територію не потрібно і не передбачено ОВСМ.

Міф ІІІ 

Законопроєкт не містить жодних винятків, за яких навіть за наявності негативного впливу на Смарагдову мережу планована діяльність може бути прийнятною. Це прямо суперечить положенням Директиви 92/43/ЄЕС, що передбачають можливість, за умови компенсаційних заходів, ведення планованої діяльності, не зважаючи на негативні результати оцінки у випадках, коли відсутні альтернативні рішення або якщо проєкт має бути здійснений з вагомих причин, що становлять інтерес для суспільства, зокрема економічного характеру.

Відповідь

Законопроєктом передбачено визначення заходів із запобігання, пом’якшення та усунення наслідків виконання документа державного планування та впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі, з урахуванням виправданих альтернатив (стаття 12). У разі, якщо ці заходи будуть компенсувати втрачену природну цінність планована діяльність може бути прийнятною.

  1. Зазначені положення законопроєкту повністю відповідають статті 6 Оселищної директиви, якою передбачено, що якщо, незважаючи на негативну оцінку наслідків для території та за умови відсутності альтернативних рішень – план або проєкт, тим не менш, повинен виконуватися в обов’язковому порядку з причин вищих суспільних інтересів, у тому числі соціального чи економічного характеру, держава-член приймає всі компенсаційні заходи, необхідні для забезпечення того, щоб загальна цілісність NATURA 2000 збережена. Держава інформує Комісію про прийняті компенсаційні заходи.
  2. В Польщі у разі, якщо проєкт однозначно негативно впливає на територію NATURA 2000, то його реалізація можлива лише за умов відсутності альтернатив і лише задля збереження здоров’я та життя людей, забезпечення оборони держави і імперативних публічних інтересів (за умови отримання висновку Європейської комісії). 

Міф ІV

Обтяження на суб’єктів господарювання покладається ретроспективно. Законопроєктом не передбачається нерозповсюдження нових обмежень на суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність на законних підставах на території або на частинах території Смарагдової мережі відповідно до виданих до набрання чинності законопроєктом документів дозвільного характеру на цю діяльність. 

Відповідь

Стаття 58 Конституції України: Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

Міф V

Відсутність реального механізму відшкодування у випадку заборони на провадження діяльності. 

Відповідь

Стаття 16 законопроєкту містить положення щодо відшкодування збитків, які виникають внаслідок дії заборон чи обмежень діяльності на територіях Смарагдової мережі.

Право на відшкодування збитків, передбачених цією статтею, виникає після затвердження плану управління територією Смарагдової мережі, оскільки до моменту затвердження такого плану відсутні будь які заборони чи обмеження діяльності на територіях Смарагдової мережі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *